Zabytki

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

- pozostałości średniowiecznego zamku krzyżackiego z XIV w. z dobrze zachowaną ośmioboczną 46-metrową wieżą, lochami, fosami i murami obronnymi. Ma tu swoją siedzibę Muzeum Regionalne w Człuchowie.


- układ urbanistyczny śródmieścia -  nadal bardzo czytelny średniowieczny, szachownicowy układ miasta założonego 19 czerwca 1348 przez wielkiego mistrza Henryka von Dusemera. Niemal kwadratowy Rynek oraz wychodzące z niego i przecinające się pod kątem prostym uliczki to typowy plan średniowiecznych miast lokowanych na prawie niemieckim.


- kościół p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego - barokowy kościół wybudowany w latach 1644-1647 z inicjatywy Jakuba Wejhera.

- dawny dwór przy al. Wojska Polskiego - pochodzi z pierwszej połowy XIX w., był związany z stacją poczty dyliżansowej.

- park „Lasek Luizy” - park w centrum miasta, został tak nazwany na cześć pobytu w Człuchowie Luizy, królowej Prus, żony Fryderyka Wilhelma III.
WIĘCEJ INFORMACJI

Inne:
  • Kamienice przy rynku,
  • wille przy ul. Batorego,
  • budynek poczty,
  • dawny browar,
  • budynek szkoły miejskiej,
  • ratusz,
  • budynek Urzędu Gminy - dawna preparanda,
  • budynek Zespołu Szkół Agrobiznesu - dawna szkoła dla głuchoniemych
  • stary cmentarz