Institutions

Municipality Office
Urząd Miejski w Człuchowie

al. Wojska Polskiego 1
tel. +48 59 83 42 291-95
fax +48 59 83 43 272
www.czluchow.eu
sekretariat@czluchow.eu

Rural Commune Office
Urząd Gminy

ul. Szczecińska 33
tel. +48 59 83 41 001-3
fax +48 59 83 42 424
http://ugczluchow.pl/
sekretariat@ugczluchow.pl

Poviat County Office
Starostwo Powiatowe

al. Wojska Polskiego 1
tel. +48 59 83 43 461-3
tel./fax +48 59 83 42 539
http://starostwo.czluchow.org.pl
starostwo@czluchow.org.pl

Tax Office
Urząd Skarbowy

ul. Jerzego z Dąbrowy 5E
tel. +48 59 83 41 041
fax: +48 59 83 43 926
http://www.usczluchow.pl
us2204@pm.mofnet.gov.pl

Powiat Agency of Employment in Człuchów
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

ul. Jerzego z Dąbrowy 1a
tel. +48 59 83 43 442,  +48 59 83 43 443
fax +48 59 83 43 441
http://www.pupczluchow.pl
gdcz@praca.gov.pl

Social Insurance Office
ZUS

ul. Jerzego z Dąbrowy 3
tel. +48 59 83 434 01, +48 59 83 434 02, +48 59 83 434 03
fax +48 59 83 422 58

District Public Prosecutor’s Office
Prokuratura Rejonowa

ul. Szczecińska 1
tel. +48 59 83 41 154
http://slupsk.po.gov.pl/rejon/czluchow/
czluchow@slupsk.po.gov.pl

District Court
Sąd Rejonowy

ul. Szczecińska 1
tel. +48 59 83 46 950
http://www.czluchow.sr.gov.pl/
administracja@czluchow.sr.gov.pl

Judical Bailiff
Komornik Sądowy

Plac Wolności 3/1
tel. +48 59 83 45 076
czluchow@komornik.pl

Agriculture Conversion and Modernization Agency
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Słowackiego 2
tel. +48 59 83 46 591, +48 59 834 52 83

General Management for State Road and Motorways – Unit in Gdańsk
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

al. Wojska Polskiego 1 a
tel. +48 59 83 45 260
rdkczluchow@gdansk.gddkia.gov.pl

Poviat Road Management
Powiatowy Zarząd Dróg

al. Wojska Polskiego 5
tel. +48 59 83 42 208
pzd@czluchow.org.pl

School-board in Gdańsk, Group of Inspectors
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zespół Wizytatorów

al. Wojska Polskiego 5
tel.  +48 59 83 42 560

Voivodship Inspectorate foe Examination Plant Conservation and Spermatin – Unit in Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, oddział w Człuchowie

ul. Słowackiego 5a
tel. +48 59 83 43 363, +48 59 83 46 086
o-czluchow@piorin.gov.pl

Voivodship Center for Agriculture Advice in Gdańsk, District Advice Group in Strzelin
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Rejonowy Zespół Doradczy w Strzelinie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Człuchowie
os. Młodych 9
tel. +48 59 83 42 434
czluchow@podr.pl

Culture Centre
Miejski Dom Kultury

ul. Traugutta 2
tel. +48 59 83 41 132, +48 59 83 45 694
http://www.mdk.czluchow.pl
czluchow_mdk@wp.pl

Municipal Library
Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Szczecińska 5
tel. +48 59 83 41 116
http://bibliotekawczluchowie.pl/
kontakt@bibliotekawczluchowie.pl

Regional Museum
Muzeum Regionalne

al. Wojska Polskiego 3
tel./fax +48 59 83 42 586
http://www.muzeum.czluchow.pl/
muzeumczl@interia.pl

Municipal Police
Straż Miejska w Człuchowie

Al. Wojska Polskiego 1
tel. +48 59 82 25 350
fax +48 59 82 21 086
tel. strażnik dyżurny: 882 017 997
http://www.sm.czluchow.pl/
sekretariat@sm.czluchow.pl

Sports and Recreation Centre
Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1
tel./fax +48 59 83 42 553
http://www.osir.czluchow.pl
osir5@wp.pl

Municipal Social Help Centre
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Średnia 14
tel. +48 59 83 42 409
fax +48 59 83 44 321
http://www.mopsczluchow.neostrada.pl/
mops_czluchow1@wp.pl

Poviat Centre for Family Care
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 5
tel/fax +48 59 83 451 47, 59 83 473 13
http://www.pcprczluchow.pl/
pcprczluchow@gmail.com

Military Command Centre
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie

al. Wojska Polskiego 11
tel. +48 59 83 42 240
http://www.czluchow.wku.wp.mil.pl
wkuczluchow.poczta@wp.mil.pl