Informacje pomocne przy zakładaniu firmy

Mikroporady-ikona

mikroporady.pl

Celem działalności serwisu  www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone w czasie  dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów,  regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji, przykładów z życia( kazusy) wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zrejestrowani użytkownicy otrzymują  bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z  nowymi poradami  wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.