Kontakt

Marzena Kraszewska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
tel. 59 83 42 291 wew.312
nieruchomosci@czluchow.pl