Współpraca z ngo

Współpraca z ngo

Od kilku lat Burmistrz Człuchowa współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta w głównym stopniu opiera się o wsparcie finansowe dla inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe. W 2010 roku współpraca została podjęta z 36 organizacjami pozarządowymi, a całkowita wysokość wsparcia wyniosła 288.000,00 zł, w 2011 roku dofinansowanych zostało 35 zadań na kwotę 313.000,00 zł.

Więcej informacji w poszczególnych zakładkach.