Komisje

Komisja Kultury, Edukacji i Sportu:

 1. Alfons Żebryk     członek     
 2. Andrzej Suchański     członek     
 3. Henryk Krusiński     przewodniczący     
 4. Jacek Kazimierz Borkowski     członek     
 5. Magdalena Czurejno     członek     
 6. Marek Marcinowski     członek     
 7. Mariusz Przyszlak     członek     
 8. Urszula Trzebiatowska członek

Komisja Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej:

 1. Andrzej Suchański     członek     
 2. Czesław Drozd     członek     
 3. Grażyna Misztal     przewodniczący     
 4. Jacek Kazimierz Borkowski     członek     
 5. Jerzy Górny     członek     
 6. Marek Marcinowski     członek     
 7. Mariusz Przyszlak     członek     
 8. Piotr Zawada     członek     
 9. Tomasz Golec     członek     
 10. Zdzisław Szczepański     członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Alfons Żebryk     przewodniczący     
 2. Czesław Drozd     członek     
 3. Grażyna Misztal     członek     
 4. Henryk Krusiński     członek     
 5. Zdzisław Szczepański     członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

 1. Alfons Żebryk     członek     
 2. Tomasz Golec     przewodniczący     
 3. Urszula Trzebiatowska     członek     

Komisja Skrutacyjna:

 1. Magdalena Czurejno     przewodniczący     
 2. Piotr Zawada     członek     
 3. Zdzisław Szczepański     członek

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Andrzej Suchański     członek     
 2. Henryk Krusiński     członek     
 3. Jerzy Górny     członek     
 4. Magdalena Czurejno     członek     
 5. Piotr Zawada     członek     
 6. Urszula Trzebiatowska     przewodniczący