Bildung

Kinderkrippe:

Centrum Edukacyjne Żłobek Delfinek
ul. Sobieskiego 10

Przedszkole Niepubliczne Bajka z grupą żłobkową
ul. Sobieskiego 4
tel. +48 59 83 43 331

Kindergarten:

Przedszkole Jacka i Agatki
ul. Jacka i Agatki 6
tel. +48 59 83 43 230
jacekiagatka.czluchow.pl, przedszkole@op.pl

Przedszkole Niepubliczne Bajka z grupą żłobkową
ul. Sobieskiego 4
tel. +48 59 83 43 331

Niepubliczne Przedszkole "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym
ul. Słowackiego 2
tel. +48 59 72 68 100
www.centrumedukacyjne.com.pl, sekretariat@centrumedukacyjne.com.pl

Przedszkole Muzyczne PIANO
Pl. Bohaterów 2
www.przedszkolepiano.pl

Centrum Edukacyjne Zespół Wychowania Przedszkolnego "Akademia Przedszkolaka"
ul. Zielona 31

Grundschule :

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi
ul. Średnia 4a
tel. +48 59 83 42 566
www.sp1.czluchow.net.pl

Zespół Szkół Sportowych
ul. Koszalińska 2b
tel./fax. +48 59 82 21 157
www.zssczluchow.pl, sekretariat@zss.czluchow.org.pl

Gymnasium:

Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka
ul. Szkolna 3
tel./fax +48 59 83 43 431
www.gim1czluchow.kylos.pl

Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Sobieskiego 7A
tel./fax +48 59 83 41 174
www.losto.net, sekretariat@losto.net

Zespół Szkół Sportowych
ul. Koszalińska 2b
tel./fax. +48 59 82 21 157
www.zssczluchow.pl, sekretariat@zss.czluchow.org.pl

Oberschule:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Czarnieckiego
ul. Kusocińskiego 1
tel. +48 59 83 42 407
www.loczluchow.pl

Zespół Szkół Agrobiznesu
ul. Parkowa 2
tel/fax +48 59 83 42 507
www.zsa.czluchow.pl, zsa@zsa.czluchow.pl

Zespół Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka
ul. Koszalińska 2
tel. +48 59 83 43 461, fax +48 59 83 42 539
www.zstczluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl

Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Sobieskiego 7A
tel./fax +48 59 83 41 174
www.losto.net, sekretariat@losto.net

Zespół Szkół Sportowych
ul. Koszalińska 2b
tel./fax. +48 59 82 21 157
www.zssczluchow.pl, sekretariat@zss.czluchow.org.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Szczecińska 8
tel./fax +48 59 83 44 733
ckuczluchow.pl

Universität:

Wydział Zamiejscowy WSP TWP w Człuchowie
os. Witosa 20
tel. +48 59 83 41 168
www.wsptwpwaw.edu.pl/czluchow, czluchow@wsptwpwaw.edu.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul. Koszalińska 2
tel. +48 59 83 42 590