Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 1 do światłowodu

Budynki Szkoły Podstawowej nr 1  znalazły się na liście punktów adresowych, które  będą podłączone do sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Realizacją inwestycji zajmuje się  Orange Polska przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Światłowód oznacza dostęp do szybkiego Internetu a łącze oparte jest na technologii dającej praktycznie nieograniczoną prędkość przesyłu.