Kaniów

Kaniów (ukr. Kaniw) jest niewielkim miastem na Ukrainie. Położone jest na granicy obwodów kijowskiego i czerkaskiego. Zamieszkuje je ok. 26 tysięcy mieszkańców. Ten bardzo stary ośrodek miejski powstał już w X wieku przy brzegu rzeki Dniepr. Dzięki dogodnemu położeniu stanowił punkt docelowy dla karawan kupieckich z Konstantynopola. Znajdowały się tu ważne szlaki towarowe i handlowe, które łączyły Bizancjum z Moskwą, Szwecją i Danią. Na przestrzeni wieków, w wyniku wojen, Kaniów należał m.in. do Polski (1569 rok), w 1600 r. nadano mu prawo magdeburskie, a w XVIII w. miejscowość znalazła się na niezaludnionym obszarze między Polską a Rosją. Po I wojnie światowej miasto zostało częścią Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Rozwój miasta rozpoczął się dopiero po 1775 r., kiedy dziedzicznym starostą kaniowskim został Stanisław Poniatowski. Wprowadził on nowatorską reformę ekonomiczną. Od tego czasu miasto zyskało na znaczeniu. W XX wieku na terenie gminy, na rzece Dniepr otwarto elektrownię wodną. Region dysponuje bogatą ofertą atrakcji przyrodniczych, historycznych. Na terenie miasta znajdują się liczne obiekty turystyczne, np. muzea (Muzeum Weteranów Wojennych, Muzeum Sztuki Ludowej) oraz grób ukraińskiego poety, Tarasa Szewczenki. Kaniów nawiązał współpracę partnerską z gminą Człuchów 20 września 2008 roku. Umowę o partnerstwie miasto podpisało również z Viersen w Niemczech, Lambersart we Francji oraz z amerykańskim miastem Sonoma w Kalifornii.


18 września 2008 roku - na zaproszenie władz samorządowych do Kaniowa udała się oficjalna delegacja Człuchowa w składzie: Maciej Pestka – wiceburmistrz Człuchowa, Małgorzata Gostomczyk – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Elżbieta Józefowska – przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Miejskiej, Jerzy Opar – Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce o/Człuchów. Delegacja miała okazję uczestniczyć w obchodach 930-lecia Kaniowa. W programie uroczystości znalazły się koncerty, wystawy  i  prezentacje dorobku artystycznego i sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Kaniowa. Ważnym punktem jubileuszowych obchodów było podpisanie 20 września 2008 r.  umowy partnerskiej mówiącej o współpracy w zakresie kultury, sportu, , poznania  życia, historii, tradycji, zwyczajów miast – partnerów z udziałem mieszkańców, szkół, organizacji i związków mniejszości narodowych. Współpraca partnerska będzie dążyć do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów w dziedzinach rozwoju samorządu terytorialnego, do wymiany kulturalnej i sportowej obu miast. Delegacja Człuchowa uczestniczyła w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli miast – partnerów Kaniowa z Francji, Niemiec, Rosji i Białorusi. Przyjęto zaproszenie do udziału w Dniach Europy, których organizatorem i gospodarzem w czerwcu 2009r. będzie miasto Kaniów. W przyszłym roku przyjedzie do  Człuchowa oficjalna delegacja z Kaniowa w celu omówienia kolejnych form współpracy i wymiany doświadczeń.