Wnioski

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Organizacyjny i Promocji Miasta

Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy i Ewidencja Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze (informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny) zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 roku, poz. 1105);
- z dnia  3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 roku, poz. 1126).
    Wzory druków określone uchwałą Nr XIV.97.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 listopada 2015 r.  w sprawie ustalenia wzorów formularzy
- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny obowiązują do 30 czerwca 2019 roku (decyduje moment powstania obowiązku podatkowego).  
    Od 1 lipca 2019 roku, niżej wymienionymi rozporządzeniami Ministra Finansów, wprowadzona została powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje:
- z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 26 czerwca 2019 roku, poz. 1185);
 - z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 21 czerwca 2019 roku, poz. 1153);
 - z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 21 czerwca 2019 roku, poz. 1154).