Człuchowski Budżet Obywatelski na 2017

Realizacja:wyniki głosowania na przedsięwziecia zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2017

tabela - liczba oddanych głosów w Człuchowskim Budżecie Obywatelskim 2017LISTA WNIOSKÓW O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2017 GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW

 1. Plac ćwiczeń i rekreacji „AKTYWNI POD CHMURKĄ – budowa siłowni”, miejsce: park miejski „Lasek Luizy”, wartość inwestycji: 90.000,00 zł
  połączone z zadaniem:
  Miejsce ćwiczeń i rekreacji dla mieszkańców, miejsce:ul. Kościelna , park, wartość inwestycji 50-55.000,00 zł
 2.  Bezpieczne przejścia dla pieszych – punktowe oświetlenia LED w Człuchowie (doświetlenie 10 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa), miejsce: al. Wojska Polskiego, ul. Szczecińska, ul. Zamkowa (odcinek od ul. Dworcowej w stronę Sądu Rejonowego), wartość inwestycji: 70.000,00 zł
 3.  Bezpieczna szkoła – ciąg pieszy i place apelowe przy Społeczniaku (wykonanie chodników i placu oraz zadaszenia placu), miejsce: ul. Sobieskiego 7A, wartość inwestycji: 68.000,00 zł
 4.  Remont drogi i uzupełnienie oświetlenia (na odcinku 150 m), miejsce: ul. Grodzisko od nr 1 do 9, wartość inwestycji: 120.000,00 zł
 5.  Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej (przygotowanie podłoża, siew trawy z wykonaniem automatycznego nawodnienia), miejsce: OSiR, wartość inwestycji: 150.000,00 zł
 6.  Boisko do gier w piłkę zespołową – plac (dawniej boisko internatu) między Sanepidem a dawnym internatem uczniowskim (obecnie dom mieszkalny), miejsce: ul. Sobieskiego, wartość inwestycji: brak danych
 7.  Wiaty i pergole przy śmietnikach dla mieszkańców ul. Sobieskiego 6, 8 i 10 oraz Traugutta 9 (uporządkowanie i rozdzielenie śmietników), miejsce: ul. Sobieskiego 6, 8 i 10 oraz Traugutta 9, wartość inwestycji: brak danych
 8.  Renowacja historycznych murów obronnych podzamcza (w fosie wysokiej od strony hotelu – usunięcie samosiewów, uzupełnienie ubytków w murze), miejsce: ul. Kościelna, działka nr 95, wartość inwestycji: 150.000,00 zł
 9.  Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  na al. Wiosennej, miejce: al. Wiosenna, wartość inwestycji: 140.000,00 zł

GŁOSOWAĆ MOŻNA od 12 września do 14 października 2016 r.

Karty do głosowania, zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.czluchow.eu,  a także udostępnione w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie i Miejskim Domu Kultury w Człuchowie.

KARTĘ DO GŁOSOWANIA MOŻNA POBRAĆ TU

Każdy mieszkaniec gminy miejskiej Człuchów, mający czynne prawo wyborcze, będzie mógł oddać maksymalnie jeden głos na realizację wybranego przedsięwzięcia.

W przypadku oddania większej liczby głosów przez tego samego mieszkańca wszystkie te głosy będą nieważne.

Karty do głosowania będzie można składać w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Domu Kultury w formie papierowej w dniach i godzinach otwarcia tych instytucji.

Propozycje, które w ramach limitu środków uzyskają największą ilość głosów mieszkańców, zostaną przedłożone Burmistrzowi Człuchowa, który uwzględni je w projekcie uchwały budżetowej.

Realizacja przedsięwzięć objętych budżetem obywatelskim nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Człuchowie uchwały budżetowej na 2017 rok.Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowejw procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 4 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

 
Niezbędne informacje oraz formularz wniosku znajdują się poniżej.

Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej i przekazać go osobiście w informacji w urzędzie

bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN

FORMULARZ WNIOSKU .doc  .pdf