PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W UL. SZCZECINSKIEJ I POŁĄCZENIE Z UL. JACKA I AGATKI.

W dniu dzisiejszym (05.08.2019 r.) w Urzędzie Miejskim w Człuchowie odbyło się podpisanie umowy na zadanie: "Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie wraz z ciągiem pieszo - jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" - część II - Ciąg pieszo - jezdny w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki.

Przetarg wygrała  firma „AMAR” z Lichnów. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 763 tyś. zł., z czego 65% stanowi dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

W ramach zadania powstanie ciąg pieszo - jezdny o łącznej długości około 285 mb z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie drogowe i mur oporowy w ciągu ul. Szczecińskiej.

Rozpoczęto już wykonywanie robót. W pierwszej kolejności wykonany zostanie odcinek drogi dojazdowej od Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki. do skrzyżowania z ul. Garbarską.

Całość zadania wykonana zostanie jeszcze w tym roku.

 

Załącznik: