Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że został wznowiony  nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze. W konsekwencji zmian w programie, zmieniony został wzór Wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania.

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się pod adresem: https://wfos.gdansk.pl/wznowienie oraz pod numerem telefonu: 58 743 18 00.

Załącznik: 
plakat2_1.jpg 154.62KB