Uslar

wrzesień 2001 roku - halowy turniej piłki nożnej w Uslar. W wyjeździe uczestniczyło czterdzieścioro uczniów ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Człuchowie oraz P. dyrektor szkoły J. Lisek, P. M. Pazda, P. Kwasek, P. Szyszka, P. Gliwka.


sierpień 2002 roku - wyjazd czworga dzieci z Człuchowa na kolonie na Półwysep Priwall nad Morzem Bałtyckim w Niemczech


20 – 22 marca 2003 roku - z okazji podpisania umowy partnerskiej powiatów Northeim i Człuchów, odbył się wyjazd delegacji z Człuchowa do miasta partnerskiego Uslar. W gimnazjum w mieście Uslar odbyło się posiedzenie, na którym rozmawiali ze sobą starosta Michael Wickmann oraz starosta Aleksander Gappa. Przedstawiciele powiatów nagrodzeni zostali oklaskami na stojąco. Celem spotkania było pogłębienie obustronnej współpracy, wymiana wzajemnych doświadczeń oraz ulepszenie znajomości językowych, które przyczyniłyby się do lepszego wzajemnego zrozumienia. Powiaty Człuchowski i Northeim zobowiązały się do wzrostu współpracy szczególnie w usprawnieniu wyposażenia medycznego, rehabilitacyjnego i pożarniczego, do wzajemnej pomocy w dziedzinie ratownictwa, oświaty i wymiany młodzieży, oraz do wspólnego wkładu w sferach kultury, sportu, gospodarki i turystyki. Oba powiaty chcą dążyć także do ulepszenia kontaktów na płaszczyźnie administracyjnej oraz w zakresie przedstawicielstwa gminnego.


maj 2004 roku - wizyta gości z Uslar. Delegacja odwiedziła przedszkole miejskie, szkołę podstawową, gimnazjum, oczyszczalnię ścieków oraz składowisko odpadów. Goście uczestniczyli w uroczystym przekazaniu samochodów strażackich oraz odznaczeniu strażaków, które miało miejsce na Rynku w centrum miasta, następnie na poligonie strażackim odbyła się biesiada z występami artystycznymi. Wizyta zaowocowała wyjazdem dzieci ze szkoły podstawowej na warsztaty musicalowe do Uslar w dniach 13 – 16 czerwca oraz wyjazdem czworga dzieci na kolonie na półwysep Priwall.


31 marca 2005 roku - Burmistrz Miasta Człuchowa oraz Burmistrz Miasta Uslar dokonali uroczystego otwarcia wystawy fotograficznej pt. „ Ziemia Las Rzeka” przedstawiającej region  miasta Uslar – naszego miasta partnerskiego w Muzeum Regionalnym w Człuchowie. Autorem wystawy jest Wofgang Janke, W fascynujących kolorowych zdjęciach uwiecznił on krajobrazy, wsie i miasta w prześlicznych grach światła.