„Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”

Zapraszamy wszystkie firmy z branży turystycznej z powiatu chojnickiego i człuchowskiego do wspólnej inicjatywy zmierzającej do rozwoju poszczególnych firm oraz całej branży w naszym regionie.

Powiat Chojnicki realizuje projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” obejmujący swoimi działaniami powiat chojnicki oraz powiat człuchowski.

Celem projektu jest wsparcie działań przedsiębiorstw przy współudziale jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy klastrowej zmierzającej do stworzenia Klastra Turystycznego w naszym regionie.

W związku z powyższym, działając w imieniu podmiotów dotychczasowo zaangażowanych w proces budowania klastra, zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w tej inicjatywie, w szczególności przedsiębiorstwa i przedsiębiorców z branży turystycznej a także ich kooperentów i dostawców z terenu obu powiatów.

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.

Zapraszamy do współdziałania na rzecz rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat klastra oraz projektu dostępne są na stronie internetowej http://cew.bizneschojnice.eu/?page_id=2074

Waldemar Leda

Animator Klastra

Załącznik: