Ochrona środowiska

W związku z pojawiającym się zainteresowaniem drzewami tlenowymi informujemy, że Polskie Ministerstwo Środowiska podważyło bezpieczeństwo wprowadzania do uprawy Oxytree w Polsce. Negatywną opinię przedstawiła także Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Z odpowiedziami Ministerstwa Środowiska w sprawie dopuszczalności tworzenia na terenie Polski plantacji rośliny Oxytree, jej możliwego wpływu na środowisko naturalne oraz z opinią PROP można zapoznać się pod poniższymi linkami:

Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody Ministerstwo Środowiska, Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, 19 sierpnia 2016

Michał Falkowski przewodniczący Komisji ds. Roślin, Opinia dotycząca dopuszczalności tworzenia na terenie Polski plantacji rośliny Oxytree (Paulownia Clon in Vitro 112®), jej możliwego wpływu na środowisko naturalne oraz zasadności obejmowania akcji jej sadzenia patronatem Ministra Środowiska PROP/KOR/2016-01-ws, 26 stycznia 2016


UCHWAŁA NR XLIII.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Człuchów za okres 01.01.2017-31.12.2018 r.


UCHWAŁA NR 115/IX/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior CzłuchowskichZmiany w ochronie drzew i krzewów 2017


Konferencja pt. "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych" - Opis - Szczegóły pod adresem URL: www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017