Instytucje

Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
tel. 59 83 42 291-95
fax 59 83 43 272
www.czluchow.eu
sekretariat@czluchow.eu

Urząd Gminy
ul. Szczecińska 33
tel. 59 83 41 001-3
fax 59 83 42 424
http://ugczluchow.pl/
sekretariat@ugczluchow.pl

Starostwo Powiatowe
al. Wojska Polskiego 1
tel. 59 83 43 461-3
tel./fax 59 83 42 539
http://starostwo.czluchow.org.pl
starostwo@czluchow.org.pl

Urząd Skarbowy
ul. Jerzego z Dąbrowy 5E
tel. 59 83 41 041
fax: 59 83 43 926
http://www.usczluchow.pl
us2204@pm.mofnet.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
ul. Jerzego z Dąbrowy 1a
tel. 59 83 43 442,  59 83 43 443
fax 59 83 43 441
http://www.pupczluchow.pl
gdcz@praca.gov.pl

ZUS
ul. Jerzego z Dąbrowy 3
tel. 59 83 434 01, 59 83 434 02, 59 83 434 03
fax 59 83 422 58

Prokuratura Rejonowa
ul. Szczecińska 1
tel. 59 83 41 154
http://slupsk.po.gov.pl/rejon/czluchow/
czluchow@slupsk.po.gov.pl

Sąd Rejonowy
ul. Szczecińska 1
tel. 59 83 46 950
http://www.czluchow.sr.gov.pl/
administracja@czluchow.sr.gov.pl

Komornik Sądowy
Plac Wolności 3/1
tel. 59 83 45 076
czluchow@komornik.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Słowackiego 2
tel. 59 83 46 591, 59 834 52 83

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
al. Wojska Polskiego 1 a
tel. 59 83 45 260
rdkczluchow@gdansk.gddkia.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg
al. Wojska Polskiego 5
tel. 59 83 42 208
pzd@czluchow.org.pl

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zespół Wizytatorów
al. Wojska Polskiego 5
tel.  59 83 42 560

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, oddział w Człuchowie
ul. Słowackiego 5a
tel. 59 83 43 363, 59 83 46 086
o-czluchow@piorin.gov.pl

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Rejonowy Zespół Doradczy w Strzelinie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Człuchowie
os. Młodych 9
tel. 59 83 42 434
czluchow@podr.pl

Miejski Dom Kultury
ul. Traugutta 2
tel. 59 83 41 132, 59 83 45 694
http://www.mdk.czluchow.pl
czluchow_mdk@wp.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Szczecińska 5
tel. 59 83 41 116
http://bibliotekawczluchowie.pl/
kontakt@bibliotekawczluchowie.pl

Muzeum Regionalne
ul. Kościelna 8
tel./fax 59 82 24 403
http://www.muzeum.czluchow.pl/
muzeumczl@interia.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szkolna 1
tel./fax 59 83 42 553
http://www.osir.czluchow.pl
osir5@wp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Średnia 14
tel.59 83 42 409
fax 59 83 44 321
http://www.mopsczluchow.neostrada.pl/
mops_czluchow1@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 5
tel/fax 59 83 451 47, 59 83 473 13
http://www.pcprczluchow.pl/
pcprczluchow@gmail.com

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 11
tel. 59 83 42 240
http://www.czluchow.wku.wp.mil.pl
wkuczluchow.poczta@wp.mil.pl