Placówki oświatowe

Żłobki:

Centrum Edukacyjne Żłobek Delfinek
ul. Sobieskiego 10

Przedszkole Niepubliczne Bajka z grupą żłobkową
ul. Sobieskiego 7
tel. 59 83 43 331

Żłobek nr 47 Pozytywnych Inicjatyw w Człuchowie
ul. Czarnieckiego 43

Przedszkola i punkty przedszkolne:

Przedszkole Jacka i Agatki
ul. Jacka i Agatki 6
tel. 59 83 43 230
jacekiagatka.czluchow.pl, przedszkole@op.pl

Przedszkole Niepubliczne Bajka z grupą żłobkową
ul. Sobieskiego 4
tel. 59 83 43 331

Niepubliczne Przedszkole "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym
ul. Słowackiego 2
tel. 59 72 68 100
www.centrumedukacyjne.com.pl, sekretariat@centrumedukacyjne.com.pl

Przedszkole Muzyczne PIANO
Pl. Bohaterów 2
www.przedszkolepiano.pl

Przedszkole Muzyczne "Piano+"
os. W. Witosa 20
sekretariat@pianoczluchow.pl

Centrum Edukacyjne Zespół Wychowania Przedszkolnego "Akademia Przedszkolaka"
ul. Zielona 31
tel. 59 83 43 219

Przedszkole Niepubliczne SMYK
os. Sikorskiego 13
www.przedszkolesmyk.edu.pl

Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi
ul. Średnia 4a
tel. 59 83 42 566
www.sp1.czluchow.net.pl

Zespół Szkół Sportowych
ul. Koszalińska 2b
tel./fax. 59 82 21 157
www.zssczluchow.pl, sekretariat@zss.czluchow.org.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "PIANO"
ul. Szkolna 3
tel. 697 383 196

Szkoły gimnazjalne:

Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka
ul. Szkolna 3
tel./fax 59 83 43 431
www.gim1czluchow.kylos.pl

Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Sobieskiego 7A
tel./fax 59 83 41 174
www.losto.net, sekretariat@losto.net

Zespół Szkół Sportowych
ul. Koszalińska 2b
tel./fax. 59 82 21 157
www.zssczluchow.pl, sekretariat@zss.czluchow.org.pl

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego
ul. Kusocińskiego 1
tel. 59 83 42 407
www.loczluchow.pl

Szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego
ul. Kusocińskiego 1
tel. 59 83 42 407
www.loczluchow.pl

Zespół Szkół Agrobiznesu
ul. Parkowa 2
tel/fax 59 83 42 507
www.zsa.czluchow.pl, zsa@zsa.czluchow.pl

Zespół Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka
ul. Koszalińska 2
tel. 59 83 43 461, fax 59 83 42 539
www.zstczluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl

Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Sobieskiego 7A
tel./fax 59 83 41 174
www.losto.net, sekretariat@losto.net

Zespół Szkół Sportowych
ul. Koszalińska 2b
tel./fax. 59 82 21 157
www.zssczluchow.pl, sekretariat@zss.czluchow.org.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Szczecińska 8
tel./fax 59 83 44 733
ckuczluchow.pl

Uczelnie wyższe:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych w Człuchowie
os. Witosa 20
tel. 59 83 41 168
www.wspkorczak.eu, czluchow@wspkorczak.eu