Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2017

Miasto Człuchów uzyskało dofinansowanie na modernizację źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów w ramach konkursu „Czyste Powietrze pomorze (edycja 2017)” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt przewiduje dofinansowanie 30 % kosztów inwestycji obejmującej likwidację pieców węglowych i zastąpienia ich piecami gazowymi lub opalanymi na gaz.
Ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowało się 18 wnioskodawców. Piece węglowe, których używali dotychczas zużywają 98,5 ton węgla rocznie, po modernizacji zużycie gazu będzie na poziomie 46,2 tyś m3. Modernizacja pozwoli znacząco zmniejszyć lub nawet całkowite wyeliminować emisję do powietrza gazów i pyłów.

Materiał informacyjny nt. zanieczyszczeń powietrza.