na 2019

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowejw procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 45 tys. zł.

 
Niezbędne informacje oraz formularz wniosku znajdują się poniżej.

Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej i przekazać go osobiście w informacji lub sekretariacie w urzędzie

bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

ZARZĄDZENIE Z REGULAMINEM

FORMULARZ WNIOSKU .doc  .pdf


W środę 05.09.2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego w składzie: Maria Pazda – przewodnicząca, Dorota Cieplińska, Justyna Gołębiewska, Urszula Trzebiatowska, Jerzy Górny i Henryk Krusiński. Przystąpiono do oceny formalnej wniosków, które zostały dostarczone do sekretariatu Urzędu miejskiego w Człuchowie zgodnie z regulaminem, tj. do dnia 31 sierpnia. Dokonano oceny  11 projektów.

Zespół dokonał pozytywnej weryfikacji 9 projektów, 3 z nich nie spełniały wymogów formalnych

POZYTYWNA OCENA FORMALNA

 1. Modernizacja skateparku w Człuchowie – miejsca spotkań i rekreacji dzieci i młodzieży - OSiR, ul. Szkolna 1
 2. Wiata na rowery ze stojakami - ul. Stajenna, podwórze pomiędzy ul. Wejhera, Królewską, Długosza
 3. Rewitalizacja cmentarza I (ogrodzenie)- pl. Bohaterów
 4. Rewitalizacja cmentarza II (alejki) - pl. Bohaterów
 5. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Człuchowie (trybuna kryta) - OSiR, ul. Szkolna 1
 6. Park Street Workoutowy - Park „Lasek Luizy”, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż jeziora
 7. Wybieg dla psów „Szczęśliwy pies” - OSiR przy stadionie miejskim lub teren przy ul. Jeziornej
 8. Zwiększenie przeżywalności osób z Nagłym Zatrzymaniem Krażenia w mieście Człuchów – zakup 4 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED dostępnych przez całą dobę dla wszystkich mieszkańców oraz 5 apteczek medycznych w wybranych miejscach publicznych, a także cykl szkoleń Pierwszej pomocy Przedmedycznej dla mieszkańców Człuchowa - Rynek Miejski, Dworzec Kolejowy, Okolice Osiedla Młodych, Plaża OSiR
NEGATYWNA OCENA FORMALNA Z UZASADNIENIEM:
 1. Wymiana betonowej nawierzchni na boisku sportowym na os. Sikorskiego „KORT” - os. Sikorskiego - Inwestycja zaplanowana na terenie nie należącym do Gminy Miejskiej Człuchów, brak dostarczonego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Pomorzanka
 2. Budowa dwóch pomostów pływających na przystani żeglarskiej - Przystań Yacht Klubu Człuchów - Inwestycja zaplanowana na terenie, który nie jest ogólnodostępny dla mieszkańców
 3. Tablica upamiętniająca rtm. Witolda Pileckiego    pl. Bohaterów - Brak złożenia podpisu pod wnioskiem, brak zebrania wymaganej ilości podpisów mieszkańców Człuchowa

Spełniające wymagania formalne propozycje przekazano do oceny merytorycznej do Referatu Inwestycji i Infrastruktury.


Po ocenie merytorycznej, pod głosowanie mieszkańców trafią następujące inwestycje:

 1. Modernizacja skateparku w Człuchowie – miejsca spotkań i rekreacji dzieci i młodzieży - OSiR, ul. Szkolna 1
 2. Wiata na rowery ze stojakami - ul. Stajenna, podwórze pomiędzy ul. Wejhera, Królewską, Długosza
 3. Rewitalizacja cmentarza I (ogrodzenie)- pl. Bohaterów
 4. Rewitalizacja cmentarza II (alejki) - pl. Bohaterów
 5. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Człuchowie (trybuna kryta) - OSiR, ul. Szkolna 1
 6. Park Street Workoutowy - Park „Lasek Luizy”, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż jeziora
 7. Wybieg dla psów „Szczęśliwy pies” - OSiR przy stadionie miejskim lub teren przy ul. Jeziornej
 8. Zwiększenie przeżywalności osób z Nagłym Zatrzymaniem Krażenia w mieście Człuchów – zakup 4 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED dostępnych przez całą dobę dla wszystkich mieszkańców oraz 5 apteczek medycznych w wybranych miejscach publicznych, a także cykl szkoleń Pierwszej pomocy Przedmedycznej dla mieszkańców Człuchowa - Rynek Miejski, Dworzec Kolejowy, Okolice Osiedla Młodych, Plaża OSiR

Głosowanie odbędzie się 14  października 2018 r. w godz. 8:00 - 18:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.