Baza ngo

LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW

DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW CZŁUCHOWA

Człuchowski Auto Moto Klub, ul. Szczecińska 28, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 21, 10.01.2003 r.
prezes zarządu: Zbigniew Zakrzewski, tel. 500 198 744
agnieszkakumiszcza@op.pl
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, porządek i bezpieczeństwo publiczne, promocja Rzeczypospolitej za granicą
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizowanie zawodów motocyklowych - motocross, udział w zawodach krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprez turystyczno-motorowych, rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego, propagowanie turystyki motorowej - rajdy samochodowe.

Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny, ul. Średnia 4a, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 41
prezes zarządu: Igor Bodziak, tel. 509 247 907
igor.bodziak@wp.pl
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: od 2008 r. prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki, pływania i narciarstwa biegowego. Współpracujemy z Gminą Miejską Człuchów, Urzędem Marszałkowskim, Pomorską Federacją Sportu, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Pomorskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jesteśmy organizatorami i współorganizatorami wielu imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych.

Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Ględowo 3W, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 26, 16.06.2003 r.
prezes zarządu: Władysław Strojk, 510 100 108
sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl
www.wopr.czluchow.pl
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, porządek i bezpieczeństwo publiczne, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizowanie pomocy oraz ratowanie osób nad wodą, prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego, prowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie akcji prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, nadzór nad funkcjonowaniem kąpielisk strzeżonych, koordynowanie w zakresie obsady ratowniczej, podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa nad wodą
Organizacja posiada status pożytku publicznego od 08.03.2006 roku
organizacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie: kurs sternika motorowodnego, ratownika

Klub Abstynenta "KROKUS", ul. Szkolna 1a, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru: KRS nr 0000051515, 01.03.1999 r.
prezes: Zbigniew Tomaszczyk
tel. 59 83 46 333, 602409 518
krokus.czluchow@wp.pl
zakres prowadzonej działalności:przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Klub Morsów Człuchowskich, Piaskowo 2E, 77-300 Człuchów,
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 57, 16.12.2014 r.
prezes: Jasn Kielbratowski
tel. 791 109 419
https://www.facebook.com/pages/Klub-Mors%C3%B3w-Cz%C5%82uchowskich/739980286114909
zakres prowadzonej działalności: regularne zimne kąpiele, reprezentacja i promocja miasta i regionu, propagowanie zimnych kąpieli, propagowanie dobrego wpływu zimnych kąpieli na zdrowie

Klub Sportowy BIKE Team Człuchów, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 52, 23.01.2013 r.
prezes: Marcin Pastusiak
tel. 661 399 411
mpastusiak@gmail.com
zakres prowadzonej działalności: organizacja ogólnopolskich zawodów rowerowych LUIZA XC CUP, reprezentowanie miasta na zawodach ogólnopolskich w latach 2009-2013, organizacja rajdów rowerowych dla Człuchowa.

Klub Żeglarski "VI-KING", ul. Sienkiewicza 1p, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 22, 19.02.2003 r.
prezes: Dariusz Kłudka
tel. 691 420 691
http://www.vi-king.org   kontakt@vi-king.org
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: od 2003 roku prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa regatowego oraz żeglarstwa lodowego. Organizujemy również wypoczynek dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji związany z nauką żeglowania i nauką pływania. Nasi zawodnicy  reprezentują miasto Człuchów na arenie krajowej i międzynarodowej. Z klubu wywodzą się mistrzowie Polski.

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru: KRS 0000086818
prezes zarządu: Mieczysław Modrzejewski, prezes Koła "Pudło" Marek Latawiec, tel. 606 44 68 43
zakres prowadzonej działalności: obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: stała praca wśród młodziezy w dziedzinie sportów obronnych, spartakiad sportowych, strzelectwa sportowego i modelarstwa i radiotelegrafii.

Miejski Klub Sportowy PIAST Człuchów, ul. Szkolna 1, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: KRS 0000123653, 17.09.2002 r.
prezes zarządu: Józef Gleb,
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, promocja Rzeczypospolitej za granicą
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: SEKCJA KAJAKOWA istnieje od 1984 roku. Zawodnicy sekcji zdobywają medale (co roku) na Mistrzostwach Polski, Europy i świata. W Polsce i w świecie Człuchów znany jest z tego, iż posiada świetnych kanadyjkarzy. Aktualnie (marzec 2013) czterech wychowanków jest w kadrze narodowej Polskiego Związku Kajakowego. Sekcja zajmuje się szkoleniem w kategoriach od młodzika do młodzieżowca.
Organizacja posiada status pożytku publicznego od 2011 roku

Międzyszkolny Klub Sportowy "POLSTYR", ul. Kołłątaja 25, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 8, 25.02.1999 r.
prezes: Ryszard Jękot
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: działalność sekcji kajakowej dla dzieci i młodzieży szkół człuchowskich, szkolenie kajakarzy dziewicząt i chłopców w kategorii dzieci, młodzików, juniorów, młodszych juniorów, młodzieżowców, organizacja i udział w zawodach, obozach sportowych, organizacja czasu wolnego i zajęć sportowych przez cały rok.

Polski Związek Wędkarski Koło w Człuchowie, ul. Słowackiego 3, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru:KRS 0000083073, 31.01.2002 r.
prezes koła: Karol Dziemiańczyk, tel. 694 497 994
http://www.pzwczluchow.org.pl  dziemianczykrm@op.pl
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyka i krajoznastwo, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizacja imprez o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Prowadzenie szkółek wędkarskich dla dzieci i młodzieży. Działania na rzecz ochrony wód. Zarybianie jezior.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1 pok. 4, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru:KRS 0000226640, 11.02.2005 r.
prezes zarządu: Tadeusz Wielewski, tel. 604 276 092
zakres prowadzonej działalności: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie powstało ponad 25 lat temu. Zakres działania obejmuje teren miasta Człuchowa oraz teren poowiatu człuchowskiego w ramach działalności kół w Czarnem, Debrznie, Przechlewie, Koczale. W Człuchowie mieści się zarząd powiatowy w lokalu Urzędu Miejskiego - pok. nr 4. Celem działania jest pomoc dla chorych na cukrzycę poprzez prowadzenie cyklu spotkań z lekarzami w sprawie choroby, jej skutków oraz zapobiegania. Prowadzimy spotkania i wyjazdy integracyjne do Torunia, Ciechocinka, Gdańska, Pelplina, Sztutowa, Bornego Sulinowa.
Organizacja posiada status pożytku publicznego od 2009 roku

Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie, os. Wazów 1, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 40, 13.09.2007
prezes zarządu: Aleksander Gappa
tel. 59 83 45 366
zakres prowadzonej działalności: ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: reaktywowanie sekcji piłki siatkowej, stworzenie systemu szkolenia w grupach młodzieżowych (młodzik, kadet, junior) i seniorów, popularyzacja piłki siatkowej poprzez organizowanie turniejów halowych i na plaży, udział w rozgrywkach wojewódzkich (młodziczki, juniorzy, seniorzy)

Samodzielne Koło Terenowe nr 131 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 7A, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru: 0000025544
prezes: Krystyna Gierszewska
tel. 59 83 41 174
zakres prowadzonej działalności: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: imprezy okolicznościowe na rzecz miasta i społeczności np. Słodkości na Dzień Niepodległości, jarmarki świąteczne.

Stowarzyszenie "PRO KULTURA", ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru: 0000256922, 12.05 2006 r.
prezes: Bogdan Barański
tel. 59 83 41 132
stowarzyszenieprokultura@wp.pl
zakres prowadzonej działalności:kultura, sztuka, ochrona dóbry kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: od roku 2006 stowarzyszenie było współorganizatorem i inicjatorem takich cyklicznych przedsięwzięć ja: Polish Boogie Festival (pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego), Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów (pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego), Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej (pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego), CZW Rap Night, Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych, Festyn Integracyjny Seniorów, Klub Filmowy.

Stowarzyszenie "Sabat Człuchowskich Szefowych", ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru: 0000061272
prezes: Maria Danuta Kordykiewicz
tel. 59 83 41 174
kordykiewicz@losto.net
zakres prowadzonej działalności:pomoc społeczna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnospprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: pomoc kobietom, akcje charytatywne, "Lawendowy Jarmark św. Jakuba".

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, al. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru: 0000055344, 23.10.2001 r.
prezes: Tadeusz Szypryt
tel. 59 83 43 463, 59 83 42 207 wew. 26
www.stowarzyszenie.czluchow.org.pl, swrpc@free.ngo.pl
zakres prowadzonej działalności:nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Szkolny Klub Sportowy RELAKS przy Gimnazjum nr 1 w Człuchowie, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 1, 25.02.1999 r.
prezes klubu: Wiesław Gibczyński, tel./fax 59 83 43 431
http://www.gim1czluchow.pl sekretariat@gim1czluchow.kylos.pl
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: klub działa nieprzerwanie od momentu założenia. Rozwijamy wśród młodzieży szkolnej zainteresowania sportowe, propagujemy zdrowy styl życia, podwyższamy sprawność sportową, osiągamy corocznie wysokie wyniki sportowe.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Gdańsku Oddział w Człuchowie, ul. Zamkowa 5, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru: 0000154454, 2009 r.
prezes: Karol Krasienkiewicz
tel. 600 202 531, 604 908 692
toz.czluchow@op.pl
zakres prowadzonej działalności:ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności: systematyczne kontrole warunków bytowych zwierząt gospodarskich i domowych przeprowadzane przez inspektorów TOZ, cykliczne akcje edukacyjne takie jak "Zerwijmy łańcuchy", "Dzień bez futra".

Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK", ul. Kusocińskiego 4, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 16, 14.09.1999 r.
prezes: Janusz Wilczek
tel./fax 59 83 43 339
ohpczluchow@op.pl
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizacja wojewódzkich zawodów kajakowych OHP, organizacja turniejów tenisa stołowego, organizacja turniejów w szachy i warcaby.

Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Średnia 4a, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 6, 25.02.1999 r.
prezes: Jacek Szyszka
tel./fax 59 83 42 566
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: Klub od wielu już lat prowadzi działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie, ul. Koszalińska 2B, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 48, 18.01.2011
prezes: Małgorzata Gostomczyk
tel./fax 59 82 21 157
www.zssczluchow.pl sekretariat@zss.czluchow.org.pl
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocja i organizowanie wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia

Yacht Klub Człuchów, al. Wojska Polskiego 62, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
nazwa i numer właściwego rejestru: 0000201092, 30.03.2004 r.
prezes zarządu: Agnieszka Kulesza
zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznastwo
http://klubzeglarskiczluchow.com  ykcz@op.pl
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: Yacht Klub Człuchów został założony w 1996 roku przez grupę entuzjastów tego sportu. Od początku istnienia prowadziliśmy działalność szkoleniową, promując idee żeglarstwa wśród mieszkańców miasta. Każdego roku organizowane są zajęcia i obozy dla dzieci i młodzieży. Organizujemy również regaty żeglarskie, które gromadzą na starcie wielu żeglarzy, promując tym samym nasze okolice. Klub uzupełnia również ofertę turystyczną miasta wynajmując sprzęt turystom.
Organizacja posiada status pożytku publicznego od 2006 roku

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 4039 Człuchów, ul. Słowackiego 3, 77-300 Człuchów
forma prawna: stowarzyszenie
nazwa i numer właściwego rejestru:KRS 0000114650, 24.06.2002 r.
sekcyjny: Michał Miszczuk
http://js4039.zs-strzelec.mil.pl, js4039@zs-strzelec.mil.pl
zakres prowadzonej działalności: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizacja obozów z zakresu sportów obronnych, organizacja i przeprowadzenie szkoleń ogólnowojskowych.