Karta dużej rodziny

Burmistrz Miasta Człuchowa w sprawie wspólnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) orz uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, upoważnia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie - p. Ewę Osińską do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

ZARZĄDZENIE NR 0050.74 .2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie - p. Ewy Osińskiej do przyznawania Karty Dużej Rodziny

www.rodzina.gov.pl