Zmiana GPR

- Ankieta konsultacyjna

Projekt Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

- Załącznik Nr 1 - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji

- Załącznik Nr 2 - Struktura własności

- Załącznik Nr 3 - Analiza funkcji użytkowych

- Załącznik Nr 4 - Dostępność komunikacyjna

- Załącznik Nr 5 - Zasoby kulturowe

- Załącznik Nr 5.1 - Zasoby kulturowe - opis

- Załącznik Nr 6 - Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

- Załącznik Nr 7 - Szacunkowe (indykatywne) ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

- Załącznik Nr 8 - Syntetyczne zestawienie powiązań Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie z dokumentami strategicznymi Gminy Miejskiej Człuchów

- Załącznik Nr 9 - Analiza budynków mieszkalnych przewidzianych do remontów w GPR

- Ankieta konsultacyjna

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji