Człuchowski Budżet Obywatelski 2015

14.05.2015:

INWESTYCJA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Po raz pierwszy w tym roku z inicjatywy społeczeństwa zrealizowana zostanie inwestycja przy Szkole Podstawowej nr 1. Będzie ona polegała na przekształceniu betonowej przestrzeni w miejsce przyjazne dzieciom. Wśród różnorodnej zieleni będą ustawione ławki, a dla dzieci dojeżdżających rowerami zaplanowano nowe stojaki. Stare betonowe płyty zostaną zastąpione nowa kolorową kostką. Uczniowie zyskają nowe miejsce do odpoczynku i zabawy podczas przerw lekcyjnych. Po wyłonieniu wykonawcy, prace rozpoczną się w lipcu, tak aby na nowy rok szkolny wszystko było gotowe.


W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (2014/2015) zagłosowało 2270 osób. Głosów nieważnych było 23, a głosów ostatecznie ważnych 2247.

Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i oddanie głosu na projekty zgłoszone przez człuchowian do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Oto wyniki:

 • 1. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły (SP1) 1152 głosy
 • Parking przy przedszkolu miejskim 322 głosy
 • Plac ćwiczeń i rekreacji „AKTYWNI POD CHMURKĄ”/Budowa siłowni pod chmurką 229 głosów
 • Modernizacja chodnika ul. Szczecińska 137 głosów
 • Remont ulicy Zatorze 132 głosy
 • Budowa drogi gminnej (ul. Grodzisko) 101głosów
 • Małe kino studyjne 77 głosów
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniami na budowę amfiteatru zadaszonego wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy zamku 65 głosów
 • Plac zabaw dla dzieci w Lasku Luizy 23 głosy
 • Przyłączenie elektryczności, odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody (ul. Zbożowa) 5 głosów
 • Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami 2 głosy
 • Budowa sieci wodociągowej (Aleja Wiosenna) 2 głosy
Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 1. Małe kino studyjne
 2. Modernizacja chodnika ul. Szczecińska
 3. Plac ćwiczeń i rekreacji „AKTYWNI POD CHMURKĄ”/ Budowa siłowni pod chmurką
 4. Budowa sieci wodociągowej (Aleja Wiosenna)
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniami na budowę amfiteatru zadaszonego wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy zamku
 6. Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami
 7. Budowa drogi gminnej (ul. Grodzisko)
 8. Przyłączenie elektryczności, odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody (ul. Zbożowa)
 9. Remont ulicy Zatorze
 10. Plac zabaw dla dzieci w Lasku Luizy
 11. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły (SP nr 1)
 12. Parking przy przedszkolu miejskim

Karta Do Głosowania Człuchowski Budżet Obywatelski 2015 (głosowanie od 16 października do 10 listopada, karty z oddanym głosem można składać w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Domu Kultury)

Lista przedsięwzięć niezakwalifikowanych do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 • Reaktywacja szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz, tokarz, spawacz, mechanik pojazdów.

Uzasadnienie:
Zgodnie z §2 ust. 3 zgłaszane do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego przedsięwzięcie może dotyczyć spraw dotyczących zadań własnych Gminy. Utworzenie szkoły zawodowej nie leży w kompetencji Gminy, tylko Starostwa Powiatowego.Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia,
 a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowejw procesie stanowienia prawa i planowania zadań

Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych

o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

 w dniach od 1 do 30 września 2014 r

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 100.000PLN.

 

Niezbędne informacje oraz formularz wniosku znajdują się poniżej.

Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej i przekazać go osobiście w informacji w urzędzie

bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.


Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Człuchów

Zarządzenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów
na 2015 rok wraz z regulaminem.


Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim 2015 Gminy Miejskiej Człuchów

Karta Do Głosowania Człuchowski Budżet Obywatelski 2015