Struktura

Referaty Stanowiska Imię i nazwisko
- Burmistrz Ryszard Szybajło
- Z-ca Burmistrza Tomasz Kowalczyk
- Sekretarz Maria Pazda
- Skarbnik Urszula Stupałkowska
Referat Finansowy Z-ca Skarbnika
ds. ewidencji księgowej
Ewelina Zielnik
ds. ewidencji wydatków
ds. ewidencji dochodów Justyna Karczyńska
ds. ewidencji dochodów

Dorota Patyna

ds. podatków lokalnych
Justyna Sawicka
ds. księgowości budżetowej i płac Krystyna Pruska
ds. windykacji i egzekucji
Aneta Kowalcze
ds. rozliczeń finansowych Katarzyna Krzyżelewska

 Referat Przestrzeni
i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Dorota Lipska
ds.gospodarki przestrzennej Izabela Krauze
ds. ochrony środowiska Katarzyna Szyszka
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Maciej Giżowski
ds. świadczeń Maria Dobek
ds. gospodarki mieszkaniowej Grażyna Mękal
Referat Infrastruktury i Inwestycji Kierownik Referatu
Piotr Ciechacki
ds. dróg miejskich i inwestycji Jacek Klik
ds. zamówień publicznych i inwestycji
Małgorzata Wrona
ds. inwestycji Marcin Adaszewski
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa
Kierownik Referatu Marzena Kraszewska
ds. geodezyjnych Danuta Mackiewicz
ds. działalności gospodarczej Mariusz Gappa
ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
Alina Oleszczak
Referat Organizacyjny
i Promocji Miasta
Kierownik Referatu/sekretarz Maria Pazda
ds. obsługi Rady i jej organów Lucyna Kryzel
ds. obsługi sekretariatu Magdalena Cysdorf
ds. promocji miasta Dorota Cieplińska
ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi Justyna Gołębiewska
ds. administracyjno-kancelaryjnych Iwona Dragun
ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych - administrator sieci informatycznej

Marcin Matczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Michał Gruchała

ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronności  i bhp
Aleksandra Barańska
Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Dorota Wricz-Rekowska
Inspektor ds. rejestracji USC Karolna Zaczek
Podinspektor ds. rejestracji USC Agnieszka Piepiorka
Referent ds. rejestracji USC

Dorota Bożek

Inspektor ds. obywatelskich Anna Siatka
Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień ds. patologii Grażyna Radziemska
Samodzielne stanowisko Radca Prawny

Marek Pawłowski

Samodzielne stanowisko ds. oświaty Justyna Muryn
Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny -
Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi pomoc administracyjna
archiwista
goniec
robotnik gospodarczy
sprzątaczka

Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie


Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie

Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie
załącznik nr 1 do regulaminu + załącznik nr 2 do regulaminu


Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Człuchowie z dnia 3.04.2015 r.
Regulamin organizacyjny + załącznik nr 1 do regulaminu + załącznik nr 2 do regulaminu