Konkurs 2014-Wakacje

I N F O R M A C J A

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Człuchow informuje, że na swoim posiedzeniu w dniu 03.06.2014 rok rozpatrzyła dodatkowe wnioski na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji pn Wakacje w mieście 2014 rok i przyznała dofinansowanie:

  1. VI-KING  -  2.500,00
  2. Świetlica dla dzieci i młodzieży ul. Słowackiego MOPS – 2.250,00
  3. Miejski Dom Kultury – 1.500,00
  4. LOK Koło Pudło -  700,00
  5. Zespół Szkół Sportowych -  1.000,00
  6. Świetlica Socjoterapeutyczna UM ul. Szkolna 1a  - 1.880,00
  7. Ziomkolandia – 2.000,00
  8. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.000,00

Pozostałe instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014 zostały ujęte w konkursie ogłoszonym w dniu 30.01.2014 r – Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przewodnicząca MKRPA

Grażyna Radziemska 

WAKACJE W MIEŚCIE 2014 rok –

 współfinansowane przez MKRPAiPN przy Urzędzie Miejskim w Człuchowie

L.P. Nazwa organizacji Termin Przyznana dotacja
1. Miejski Dom Kultury Zajęcia przez całe wakacje 1.500,00
2. Klub Abstynenta KROKUS 30.06.2014 do 06.07.2014 3.000,00
3. Yacht Klub 30.06.2014 do 11.07.2014 2.500,00
4. Międzyszkolny Klub Sportowy POLSTYR - zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie OSiR i jeziorze Rychnowskim 01.07.2014 do 31.08.2014 2.000,00
5. "VI-KING" półkolonia żeglarska 30.06.2014 do 13.07.2014 2.500,00
6.

Świetlica socjoterapeutyczna ul. Szkolna 1a

7.07.2014 do 18.07.2014 1.880,00
7.

Zespół Szkół Sportowych

25.08.2014do29.08.2014 1.000,00
8.

Świetlica MOPS ul. Słowackiego

18.08.2014 do 29.08.2014

2.250,00
9.

Szkoła Podstawowa Nr 1

14.07.2014 do 25.07.2014 rok

3.000,00
10.

Liga Obrony Kraju Koło Pudło

2.07.2014 do 10.07.2014

700,00
11.

Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny

1.07.2014 do 31.08.2014

2.000,00
12.

UKS Zespół Szkół Sportowych

07.07.2014 do 18.07.2014

1.200,00
13.

MSKFSiT

01.07.2014 do 31.08.2014 2.000,00