Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów. W maju odbędą się doradztwa z zakresu prawa, finansów i promocji.

Harmonogram spotkań z doradcami:

PRAWO
08.05.2013 w godz. 8.00 – 9.00 CIiWOP w Człuchowie
15.05.2013 w godz. 8.00 – 9.00 CIiWOP w Człuchowie
22.05.2013 w godz. 8.00 – 9.00 CIiWOP w Człuchowie
29.05.2013 w godz. 8.00 – 9.00 CIiWOP w Człuchowie

PROMOCJA
06.05.2013 w godz. 7.00 – 8.00 CIiWOP w Człuchowie
13.05.2013 w godz. 7.00 – 8.00 CIiWOP w Człuchowie
20.05.2013 w godz. 7.00 – 8.00 CIiWOP w Człuchowie
22.05.2013 w godz. 15.30 – 18.00 spotkanie wyjazdowe
27.05.2013 w godz. 7.00 – 8.00 CIiWOP w Człuchowie

FINANSE
09.05.2013 w godz. 15.30 – 16.30 spotkanie wyjazdowe
16.05.2013 w godz. 15.30 – 16.30 spotkanie wyjazdowe
28.05.2013 w godz. 15.30 – 16.30 spotkanie wyjazdowe

Na spotkania z doradcami można zapisywać się w biurze CIiWOP w Człuchowie lub telefonicznie pod nr: 59 822 35 47