Bezpłatne porady ekspertów dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i promocji

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów. W lutym odbędą się doradztwa z zakresu prawa i promocji.

Harmonogram spotkań z doradcami:
11.02.2013 r. w godz. 7.00 – 8.00 w CIiWOP w Człuchowie; promocja
20.02.2013 r. w godz. 8.00 – 9.00 w CIiWOP w Człuchowie; prawo
21.02.2013 r. w godz. 15.30 – 17.30 spotkanie wyjazdowe; promocja
27.02.2013 r. w godz. 8.00 – 9.00 w CIiWOP w Człuchowie; prawo

Na spotkania z doradcami można zapisywać się w biurze CIiWOP w Człuchowie lub telefonicznie pod nr: 59 822 35 47.

Załącznik: