Bezpłatne porady ekspertów dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i promocji

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów. W marcu odbędą się doradztwa z zakresu prawa i promocji.

Harmonogram spotkań z doradcami:
04.03.2013 w godz. 7.00 – 8.00 w CIiWOP w Człuchowie, promocja
06.03.2013 w godz. 8.00 – 9.00 w CIiWOP w Człuchowie, prawo
11.03.2013 w godz. 7.00 – 8.00 w CIiWOP w Człuchowie, promocja
15.03.2013 w godz. 16.00 – 17.30 w CIiWOP spotkanie wyjazdowe
20.03.2013 w godz. 8.00 – 9.00 w CIiWOP w Człuchowie

Na spotkania z doradcami można zapisywać się w biurze CIiWOP w Człuchowie, ul. Plantowa 28 lub telefonicznie pod nr: 59 822 35 47.