Bezpłatne porady ekspertów dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i promocji

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów. W czerwcu odbędą się doradztwa z zakresu prawa i promocji.

Harmonogram spotkań z doradcami:

PRAWO
05.06.2013 r. – w godzinach: 8.00 – 9.00 – CIiWOP w Człuchowie
12.06.2013 r. – w godzinach: 8.00 – 9.00 – CIiWOP w Człuchowie

PROMOCJA
03.06.2013 r. – w godzinach: 7.00 – 8.00 w siedzibie CIiWOP w Człuchowie
07.06.2013 r. – w godzinach: 15.30 – 18.00 spotkanie wyjazdowe
17.06.2013 r. – w godzinach: 7.00 – 8.00 w siedzibie CIiWOP w Człuchowie

Na spotkania z doradcami można zapisywać się w biurze CIiWOP w Człuchowie lub telefonicznie pod nr: 59 822 35 47.

Załącznik: 
Oferta 213.07KB