Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dnia  26 lutego (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14.

OFERTA PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
Bezpłatna usługa informacyjna obejmuje:
1) możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
2) administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
3) świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
4) prawo ochrony konkurencji,
5) społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
6) ochronę własności intelektualnej,
7) systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
8) rozwój zasobów ludzkich,
9) wykorzystywanie technologii informacyjnych,
10) ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
11) zatrudnianie cudzoziemców,
12) wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
13) prawo zamówień publicznych,
14) zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
15) podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
16) inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

Wsparcie w zakresie pomocy przy przygotowaniu wniosków o płatność otrzymać mogą przedsiębiorcy realizujący projekty dofinansowane z Unii Europejskiej.   

Osoby zamierzające rozpocząć działalność oraz przedsiębiorcy mogą również skorzystać z kompleksowej usługi doradczej w 90 % dofinansowanej ze środków UE.
Usługa doradcza polega na przygotowaniu przez konsultantów niezbędnej dokumentacji do założenia działalności gospodarczej bądź prowadzenia firmy.

Więcej informacji na: www.konsultacje.arp.gda.pl
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Cechowa 3 tel. 52 397 90 12 – istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na konkretną godzinę oraz dojazdu konsultanta do Państwa firmy.

Załącznik: 
Oferta 299KB