Człuchów w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

Gmina Miejska Człuchów znalazła się wśród pierwszych pięćdziesięciu gmin (na 235 klasyfikowanych) Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. To dokument naświetlający kondycję finansową polskich samorządów. Raport ten jest przygotowywany przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy rankingu koncentrują się na analizie dochodów własnych samorządów, ich wydatkach inwestycyjnych oraz wysokości unijnych funduszy, pozyskanych na wykonywanie zadań. Każdy z badanych podmiotów podlega tym samym kryteriom, co pozwala na wybranie najbardziej gospodarnych JST w Polsce.

Ostateczne wyniki rankingu nie są jeszcze znane. Czekamy z niecierpliwością na ich publikację.