Człuchów wyróżniony

Informujemy, że w dniu 24.01.2013 r. na Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Człuchów uzyskał wyróżnienie w kategorii Innowacyjna gmina w podkategorii Gmina miejska. W gronie trzech laureatów z całej Polski znalazły się jeszcze miasta Zabrze oraz Kołobrzeg. Piąta edycja konkursu cieszyła się wielkim zainteresowaniem, gdyż wzięło w niej udział prawie 1000 podmiotów (firm, gmin i stowarzyszeń). Konkurs był dwustopniowy tzn. najpierw przechodziło się eliminacje regionalne, a potem centralne. Tym bardzie cieszy nas fakt, że w naszym województwie Człuchów był najlepszy, a na tle całego kraju znaleźliśmy się w gronie trzech najbardziej innowacyjnych gmin. Kryteriami oceny w konkursie były m.in.:
- zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy
- projekty finansujące inicjatywy obywatelskie  i/lub organizacje pozarządowe
- stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym w stosunku do liczby mieszkańców