Deklaracje "śmieciowe" - przypomnienie

Burmistrz Miasta Człuchowa przypomina mieszkańcom, zarządcom nieruchomości oraz użytkownikom obiektów niezamieszkałych o zbliżającym się terminie składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje przyjmowane są w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Człuchowie - w godzinach urzędowania w terminie do 30 maja 2013r. W dniach 27, 28, 29 maja br. wydłużone zostają godziny przyjmowania deklaracji do 17ºº. Serdecznie zapraszamy.