Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach informuje, iż 5 czerwca 2020 roku Samorzad Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs dla pomorskich mikro i małych firm z branży "Czasu wolnego" o przyznanie dotacji pieniężej na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. już od 24 czerwca 2020 roku do wyczerpania środków.

Szczegóły wsparcia:

1. DLA KOGO?

 • Wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorstw, posiadający siedzibę w Województwie Pomorskim prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, np.: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).
 • Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej od 1 lipca 2019 roku.

NA CO?

 • na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom  wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach „przemysłu czasu wolnego” polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych.
 • Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne, ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

ILE?

 • Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł;
 • Maksymalna wielkość projektu – 2 mln.
 • Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
 • Maksymalna kwota wsparcia – 250 tys. złotych.
 • Do 30 % kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100%.

OD KIEDY i GDZIE?

 • Nabór wniosków rusza 24 czerwca 2020 roku.
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny będzie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA), dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Więcej informacji – bezpośrednio na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

https://www.arp.gda.pl/1139,wiadomosci?tresc=15194

oraz pod poniższym numerem telefonu i adresem e-mail:

tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl