Informacja o pracy Zespołu Interdyscyplinarnego dla osób doznających przemocy w rodzinie w czasie epidemii wirusa SARS - CoV-2

W związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2 nastąpiły zmiany w działaniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

W celu uzyskania pomocy bądź informacji w przypadku wystąpienia przemocy proszę kontaktować się z poniższymi osobami:

1. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Terapeuta uzależnień - Grażyna Radziemska nr tel. 606 213 452 e - mail profilaktyka@czluchow.eu

2. Terapeuta ds. pracy ze sprawcą - Jan Radziemski   nr tel 504 343 421

3. Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji-Kamil Ćwian nr tel. 571 335 163

4. Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji - Rafał Opala  nr tel 519 163 359