JEST ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA

Jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, Rada Miejska w Człuchowie udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Człuchowa. Przyjęto także uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Człuchów jest w tym roku jednym z pierwszych miast w Polsce, który takie dokumenty uchwalił.

Wotum zaufania oraz absolutorium to coroczna ocena pracy władza miasta. W każdym samorządzie dokonuje jej rada miasta lub gminy.

- U nas nie było większych zastrzeżeń. To utwierdza nas w przekonaniu, że stan finansów miasta jest bardzo dobry. Kierunek działania jest również dobry – mówił po sesji Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne przekroczyły poziom 15 milionów złotych. To rekord nigdy dotąd nienotowany w historii miasta.

- Na uwagę zasługuje fakt, że mimo prowadzonych od dwóch lat dużych, strategicznych dla miasta inwestycji, zadłużenie budżetu nie wzrosło w sposób znaczący. Dzięki środkom unijnym, rządowym i współpracy z samorządami, udało się wykonać duże inwestycje – dodaje burmistrz.

Wśród największych, realizowanych także teraz zadań jest między innymi przebudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej, modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury oraz budowa węzła transportowego na bazie dworca PKP. Zadłużenie Miasta Człuchowa na koniec 2019 roku wyniosło niespełna 25 procent.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.czluchow.eu

Nota prawna:

Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

Załącznik: