Jublileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej

Uroczysta konferencja naukowa z udziałem profesorów znanych uczelni towarzyszyć będzie obchodom 50–lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się w piątek 20 września br. od wręczenia odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Tematyka wygłoszonych referatów będzie dotyczyła roli towarzystw regionalnych w życiu społeczno – kulturalnym Pomorza, zaprezentują się m.in. członkowie TMZCz z prezesem Wiktorem Zybajło na czele, a także goście z Chojnic oraz profesorowie Maksymilian Grzegorz, Zbigniew Machaliński i Zenon Romanow. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w drugim zeszycie z serii „Studia i Materiały do dziejów Człuchowa i regionu”. Zaplanowane na drugi dzień obchodów imprezy towarzyszące skupią się przede wszystkim na zwiedzaniu atrakcji turystycznych miasta i powiatu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej powstało w 1963 r. jako organizacja integrująca pochodzących z różnych stron Polski mieszkańców Człuchowa na gruncie społecznym i kulturalnym. Wśród założycieli organizacji znaleźli się: Zbigniew Stromski, Wiktor Zybajło, Edmund Kreft, Wacław Majchrzak i Jerzy Żelazny. Obecnie Towarzystwo znane jest jako wydawca profesjonalnych opracowań naukowych, organizator konferencji i sympozjów oraz inicjator działań sprzyjających popularyzacji Człuchowa.