Meldunek, zgłoszenie urodzenia dziecka, zgonu, akty stanu cywilnego bez wychodzenia z domu

Urząd Stanu Cywilnego przypomina, że bez wizyty w urzędzie można się już zameldować, wymeldować, zgłosić urodzenie dziecka czy złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty.
Od 21 kwietnia 2020 r. zostało wdrożone kolejne udogodnienie w postaci nowej e-usługi umożliwiającej obywatelom wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki temu odpis aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu można uzyskać "od ręki" – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany bezpośrednio na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov, bez zaangażowania urzędnika.
"Od ręki" dostępne są akty, które zostały zarejestrowane od roku 2015 oraz starsze, które w pracy bieżącej urzędu zostały przeniesione do nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Uzyskany w ten sposób akt ma moc prawną tylko w wersji elektronicznej, zawiera bowiem kwalifikowany podpis elektroniczny Ministra Cyfryzacji. Wydruk tego aktu, mocy prawnej już nie ma.

Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe po spełnieniu trzech warunków:
1. odpis aktu, o który wnioskujesz musi dotyczyć wnioskodawcy, jego dzieci, małżonka lub rodziców,
2. system w trakcie wypełniania wniosku musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu,
3. za odpis należy zapłacić online.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu