Mieszka I na finiszu

Dobiega końca przebudowa ulicy Mieszka I na osiedlu Młodych w Człuchowie. Ulica zmieniła się nie do poznania.

Obecnie finiszują prace związane z układaniem kostki betonowej typu polbruk na całej szerokości drogi.

Zadanie objęło swym zasięgiem przebudowę nawierzchni drogowych o łącznej długości ok. 153 mb.  Wykonany został nowy ciąg  pieszo  - jezdny  o  szerokości   7 m,  w  tym  jezdna o szerokości 4 m oraz obustronne opaski piesze. W  celu  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  wykonano dwa progi spowalniające o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Wody opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo  nowo wykonanym ściekiem do wpustów  deszczowych,  a  następnie  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma MP BUDOWNICTWO DROGOWE Piotr Paszko z Chojniczek koło Chojnic, która została wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 192  864,00 zł. brutto.

Mimo, iż termin wykonania powyższego zadania przewidziany jest na 30 czerwca 2020 r., już wiemy ze roboty zakończą się z dużym wyprzedzeniem i mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowopowstałej infrastruktury.

Poniżej załączamy zdjęcia z realizacji robót.

Mieszka I

Mieskza I

Mieszka I

Mieszka I