Nabór wniosków na małe granty "Działaj lokalnie VIII"

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin naboru wniosków: 10.04. – 10.05.2013r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl lub pobrać ze strony www.log.lgdnp.org.pl,  wypełnić i odesłać e-mailem na adres log@lgdnp.org.pl .
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach konkursu "Działaj Lokalnie VIII" można uzyskać w Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno log@lgdnp.org.pl , tel. 59 83 35 930, tel. kom: 600 493 874 faks: 59 83 35 931 oraz na www.log.lgdnp.org.pl

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
o    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
o    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
o    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
o    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
o    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
o    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" VIII Edycja 2013 na szkolenie: 23 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, o godz. 10.00 (dla gmin: Czarne, Człuchów (miasto i gmina) Koczała, Przechlewo, Rzeczenica).