Nowy program "Moja Woda"

Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło nowy program "Moja Woda", w ramach którego będzie można otrzymać do 5000 zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Program o wartości 100 mln zł ma na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą przyjmować od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
Szczegóły: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1595,nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji.html