NOWY ROK SZKOLNY W CZŁUCHOWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Ponad 1200 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum rozpoczęło naukę w nowym roku szkolnym w  Człuchowie. Miasto zarządza obecnie jedną szkołą podstawową, jednym gimnazjum i jednym przedszkolem publicznym. Wszystkie obiekty przed 1 września, wymagały jednak drobnych remontów i konserwacji. Łącznie kosztowało to ponad 60.000 zł. W Szkole Podstawowej gruntownemu remontowi poddano pracownię przyrodniczą i edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto odnowiono tam łazienki i pomieszczenia administracji. W Gimnazjum naprawiano dach i rynny. Odnowiono też pomieszczenia biblioteki. Sporej naprawy wymagała też instalacja centralnego ogrzewania. 10.000 zł kosztowały bieżące konserwacje w Przedszkolu Publicznym. Podczas wakacji naprawiano tam rynny, instalację elektryczną, odnawiano pomieszczenia i taras zewnętrzny. Przedszkole przygotowało też niezbędną ekspertyzę budowlaną, która kosztowała prawie 12.000 zł.
Obecnie we wszystkich publicznych placówkach oświatowych w Człuchowie pracuje 124 nauczycieli.
W Szkole Podstawowej uczy się 901 uczniów z czego 102 to dzieci z oddziałów "zerowych".
W Gimnazjum naukę w tym roku podjęło 340 uczniów. Przedszkole Publiczne im. Jacka i Agatki przyjęło w tym roku szkolnym 190 dzieci. Oprócz niego w mieście działają jeszcze 3 placówki niepubliczne. Opiekują się one łącznie grupą 195 dzieci.