Odwołanie przetargu zaplanowanego na dzień 9. kwietnia 2020 r.

ogloszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA
o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 9 kwietnia 2020 r. na godzinę 10.00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Traugutta, tj.:
działki nr 137/8 o powierzchni 0.1055 ha, KW SL1 Z/00008477/4
działki nr 137/9 o powierzchni 0.1095 ha, KW SL1 Z/00008477/4
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Załącznik: