Opłata za posiadanie psa - informacja

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Człuchowie uchwałą nr XIII.112.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa INFORMUJEMY, że data płatności przypada na 30 września.

Roczna stawka opłaty od posiadania jednego psa wynosi 40,00 zł.

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankopwy Gminy Miejskiej Człuchów nr 79 2030 0045 1110 0000 0228 6040 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Treść uchwały znajduje się tu: Uchwała Nr XIII.112.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności