Pożyczka Płynnościowa przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii SARS-CoV-2

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach informuje, że od 04.05.2020  Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii SARS-CoV-2. Przeznaczono na ten cel 30 mln zł z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Dla kogo?

  • Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie.

O jaką pożyczkę można się starać?

  • pożyczka do 150 000 zł na okres do 5 lat. 
  • Karencja w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek – do 12 m-cy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
  • Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Na co?

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego i zapewnienia Pożyczkobiorcy płynności finansowej (kapitał obrotowy), ze względu na pogarszającą się sytuację Pożyczkobiorcy wywołaną skutkami epidemii SARS-CoV-2.

Koszt Pożyczki Płynnościowej:

  • roczne oprocentowanie – od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej 
  • 0% prowizji za udzielenie pożyczki

Wnioski o Pożyczkę należy składać do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie Funduszu:

https://pfp.gda.pl/strona-96-pozyczka_plynnosciowa.html