Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku rozpoczęła realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Starostwem Powiatowym w Słupsku , Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga  oraz Fundacją Gospodarczą PRO EUROPA.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2013-31.05.2015, a jego efektem będzie powstanie 11 spółdzielni socjalnych, w których 64 osoby otrzymają dotację inwestycyjną w wysokości do 20 000,00 PLN. Dodatkowo 4 osoby otrzymają wsparcie na zatrudnienie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnych już istniejących.

Załącznik: