Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 19 lutego Burmistrz Miasta Człuchowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. Na konkurs wpłynęły 43 oferty na kwotę dotacji 662.893,00 zł. Przyznano dotacje na kwotę 320.800,00 zł.

Załącznik: