Seminarium o pożytku publicznym i wolontariacie

Mieczysław StrukMarszałek Województwa Pomorskiego, Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych  mają zaszczyt zaprosić na seminarium pt.:„10 lat ustawy - o pożytku, słabościach i oczekiwaniach... Seminarium o pożytku publicznym i wolontariacie.”  poświęcone  X-leciu funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Seminarium odbędzie się w dniu 17 maja 2013 roku w godz. 10.00-15.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.
Do udziału w seminarium zapraszamy organizacje pozarządowe, pracowników odpowiedzialnych za współpracę z sektorem pozarządowym reprezentujących różne szczeble administracji samorządowej w województwie, organizacje i instytucje realizujące działania w zakresie aktywnej integracji, a także wszystkich, którzy zainteresowani są powyższą tematyką.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Program seminarium dostępny jest na stronach internetowych: www.rops.pomorskie.eu oraz www.urzad.pomorskie.eu Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o wygenerowanie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie www.rops.pomorskie.eu w zakładce: szkolenia/rekrutacja-szkolenia do dnia 14 maja br. oraz dostarczenie do organizatorów oryginału formularza w dniu seminarium. Wszystkie pola w formularzu muszą być uzupełnione. Seminarium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowych informacji udzielają:
Magdalena Witkowska tel. 58 32 68 897, e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu
Kinga Myrcik tel.  58 32 68 569 e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu