Szkolenie „Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich zamierzające założyć organizację pozarządową do udziału  w szkoleniu pt. „Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2013r.  w Restauracji „Nad Jeziorem”, ul. Szczecińska 13, 77-300 Człuchów, w godz. 9:00-16:00
W programie m. in.:
- organizacja pozarządowa – definicja legalna i rodzaje NGO,
- diagnoza społeczna w dokumentach eksperckich i programowych,
- współpraca z administracją publiczną – zasady i formy,
- rola innowacji i innowatorów społecznych,
- inkubacja organizacji życia społecznego obszarów wiejskich, zmarginalizowanych i  speryferyzowanych,
- możliwości pozyskiwania wsparcia dla działalności obywatelskiej i pozarządowej.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikaty oraz poczęstunek. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie (59) 83-35-750 lub e-mailowo ewelina.kowalczyk@ds.org.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”, w ramach którego przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” utworzone zostało Regionalne Centrum Wspierania i Informacji Organizacji Pozarządowych na Obszarach Wiejskich.